Velkommen til Danmarks Længste Orienteringsløb på 50 KM


IF 50km.dk tilbyder et ultra langdistance
orienteringsløb. Hvor der er fokusere på at finde vej i
forskellige terræn typer og med brug af flere typer af
kort. I møder et veltilrettelagt løb som har eksisteret i 28
år, hvor der er lagt vægt på natur oplevelsen i de jyske
skove, heder og klit områder. Der løbes hvert år i et nyt
område, et sted i jyske og der er hvert år udvalgt et
særlig terræn til ultra distancen løbene.
Du vil blive testet på udholdenhed og orientering og skal
forvente at løbe mindst 65 km.


               

Terræn

Ruten er lagt i afvekslende terræn der indeholder: Høj og lav
bøgeskov, åben og lukket granskov, plantager med fyretræer
og nybeplantede arealer, endvidere er der en del lavtliggende
områder der er præget af en del grøfter samt moser. På en del
af ruten løbes der i åbent terræn og lyngområder og klit områder. Ruten kan
enkelte steder være kuperet.

Kort og postbeskrivelser

Poster, post nr. og postbeskrivelser er indtegnet på kortet
Der løbes efter IOF symboler
Der løbes på kort på 1:10.000 fra 1998 og frem.
Der benyttes klippekort, poststænger med tang og 30x30
cm Nylon postskærmeDistancer

50 km
Ruten består af typisk 3 baner på i alt 50 km
Distancen skal gennemføres på maximal 16 timer.
Der er opstillet mere end 120 orienteringsposter
Ruten kan være kortere eller længere alt efter
rutevalg. (minimum 65 km)
Posterne skal tages i nummererede rækkefølge
Der vil være væskeposter for hver 5 km.
Der vil være mulighed for forplejning i
stævneområdet og forplejningszonen
Der vil være mulighed for at opbevare egen væske,
forplejning og skiftetøj i stævneområdet
Start i udvalgt område - Mål i stævneområdet.
Der gives en straf tid på 20 min pr mistet post og ved flere end
3 mistede poster udgår man af løbet.
Den som henter flest poster og
har hurtigste tid vinder distancen 50 km.

Forventet vindertid vil være 8 timer og derover.


25 & 50 km march
Krav til påklædning er Uniform M 84 eller Balkan
uniform, Mørke støvler,
20 kg i udleveret rygsæk, hertil kommer vand.

Ruten består af 2-3 baner på i alt 25 & 50 km
Distancen skal gennemføres på maximal 10 timer for 25 km.
og for 50 km på maximalt 20 timer
Der er opstillet mellem 50 til 125 orienteringsposter
Ruten kan være kortere eller længere alt efter
rutevalg. (minimum 32 km)
Posterne skal tages i nummererede rækkefølge
Der vil være væskeposter for hver 5 km.
Der vil være mulighed for forplejning i
stævneområdet og forplejningszonen
Der vil være mulighed for at opbevare egen væske,
forplejning og skiftetøj i stævneområdet
Start og mål i stævneområdet.
Konkurrence ved minium 10 deltager i hver klasse - 1 plads.
Der gives en straf tid på 20 min pr mistet post og ved flere end
3 mistede poster udgår man af løbet.
Den som henter flest poster og
har hurtigste tid vinder distancen 25 eller 50 km. march.

25 km
Ruten består typisk af 1 baner på i alt 25 km
Distancen skal gennemføres på maximal 13 timer.
Der er opstillet over 60 orienteringsposter
Ruten kan være kortere eller længere alt efter rutevalg.
(minimum 32 km)
Posterne skal tages i nummererede rækkefølge
Der vil være væskeposter for hver 5 km.
Der vil være mulighed for forplejning i stævneområdet og
forplejningszonen
Der vil være mulighed for at opbevare egen væske,
forplejning og skiftetøj i stævneområdet
Start og mål i stævneområdet.
Der gives en straf tid på 20 min pr mistet post og ved flere end
3 mistede poster udgår man af løbet.
Den som henter flest poster og
har hurtigste tid vinder distancen 25 km.

Forventet vindertid vil være 4:30 timer og derover.


Mange post orienteringsløb
Der udleveres kort i tidsrummet kl 1000-1500
og der kan løbes indtil kl 1800
Med mulighed for at samle så mange poster sammen
som muligt jf. de udleverede kort.
Der er opstillet over 50 orienteringsposter
Posterne kan tages i vikårlig rækkefølge
Væskeposter vil være markeret på kortet.
Der vil ikke være mulighed for forplejning i
stævneområdet og forplejningszonen
Der vil være mulighed for at opbevare egen væske, forplejning
og skiftetøj i stævneområdet
Start og mål i stævneområdet.
Der er ingen konkurrence i Mange-post orienteringsløbet