Vælg en side

Løbs Info

50 km orientering
50 km orienterings march
25 km orientering
25 km orienterings march
10 km orientering
Mange-post orientering

General Information

Kort og postbeskrivelser
Poster, post nr. og postbeskrivelser er indtegnet på kortet
Der løbes efter IOF symboler
Der løbes på specialkort og o-kort på 1:10.000 fra 2008 og frem.
Der benyttes klippekort, poststænger med tang og
30×30 cm Nylon postskærme

Terræn
Ruten er lagt i afvekslende terræn der indeholder: Høj og lav
bøgeskov, åben og lukket granskov, plantager med fyrretræer
og ny beplantede arealer, endvidere er der en del lavtliggende
områder der er præget af en del grøfter samt moser. På en del
af ruten løbes der i åbent terræn med lyng. Ruten kan
enkelte steder være meget kuperet

Distancer
Posterne skal tages i nummererede rækkefølge
Der vil være væskeposter for hver 5 km.
Der vil være mulighed for forplejning i
stævneområdet og forplejningszonen
Der vil være mulighed for at opbevare egen væske,
forplejning og skiftetøj i stævneområdet
Start i udvalgt område – Mål i stævneområdet.
Der gives en straf tid på 20 min pr mistet post og ved flere end
3 mistede poster udgår man af løbet.

Starten begynder om

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)

Beskrivelse af distancer

A

50 km

Ruten består af typisk 3 baner på i alt 50 km
Distancen skal gennemføres på maximal 16 timer.
Der er opstillet mere end 140 orienteringsposter
Ruten kan være kortere eller længere alt efter
rutevalg. (minimum 65 km)
Den som henter flest poster og
har hurtigste tid vinder distancen 50 km.
Forventet vindertid vil være 8 timer og derover.

A

10 km

Ruten består typisk af 1 baner på i alt 10 km
Der udleveres kort i tidsrummet kl 1000-1500
og der kan løbes indtil kl 1800
Der er opstillet 20-30 orienteringsposter
Ruten kan være kortere eller længere alt efter
rutevalg.(minimum 13 km)
Der er konkurrence på samlet tid i 10 km orienteringsløbet, men ingen præmier

A

50 km o-march

Henvender sig primært til militær folk, men civile kan også gå. Krav til påklædning er Uniform M 84 eller MTS uniform, Mørke støvler,
20 kg i udleveret rygsæk, hertil kommer vand. Ruten består af 3 baner på i alt 50 km. Distancen skal gennemføres på maximal 20 timer. Der er opstillet mere end 140 orienteringsposter. Ruten kan være kortere eller længere alt efter rutevalg. (minimum 65 km)
Der er konkurrence på samlet tid i 50 km o-march, men ingen præmier

A

25 km

Ruten består typisk af 1-2 baner på i alt 25 km
Distancen skal gennemføres på maximal 13 timer.
Der er opstillet over 80 orienteringsposter
Ruten kan være kortere eller længere alt efter rutevalg.
(minimum 32 km)
Den som henter flest poster og
har hurtigste tid vinder distancen 25 km.
Forventet vindertid vil være 4:30 timer og derover.

A

Mange post orienteringsløb

Der udleveres kort i tidsrummet kl 1000-1500
og der kan løbes indtil kl 1800
Med mulighed for at samle så mange poster sammen
som muligt jf. de udleverede kort.
Der er opstillet over 70 orienteringsposter
Posterne kan tages i vikårlig rækkefølge
Væske poster vil være markeret på kortet.
Der er ingen konkurrence i Mange-post orienteringsløbet

A

25 km o-march

Henvender sig primært til militær folk, men civile kan også gå. Krav til påklædning er Uniform M 84 eller MTS
uniform, Mørke støvler, 20 kg i udleveret rygsæk, hertil kommer vand. Ruten består af 2 baner på i alt 25 km
Distancen skal gennemføres på maximal 10 timer. Der er opstillet mere end 80 orienteringsposter. Ruten kan være kortere eller længere alt efter rutevalg. (minimum 32 km) Der er konkurrence på samlet tid i 25 km o-march, men ingen præmier